Home

Metod-utbildning

                                              

Genomför utbildning i Metod och Körteknik i:

 • Slutavverkning
 • Grotanpassad avverkning
 • Grot hantering
 • Gallring (är ingen specialist)
 • Skotning
 • Maskin, kran och aggregats inställningar (Framför allt John Deere)
 • Eller efter kundens önskemå

 

Genomför även företags analyser, analysen omfattar:

 • Ledarskap
 • Information & kommunikation
 • Personal
 • Huvud processerna
 • Miljö
 • Leverantörer
 • Kunder