Home

Företaget

Nordmalings Skogsmaskiner AB

 

 

Efter flytten från Riksvägen till nya egna rymliga lokaler på Åsgatan 9 i Nordmaling, erbjuder nu Nordmalings Skogsmaskiner AB komplett verkstadsservice för lastbilar, skogsmaskiner och tunga entreprenadmaskiner. Maskintransporter med egna trailers för tunga fordon underlättar servicen.
 
Skogsavverkning, GROT- stubbskotning, grotflisning och tunga maskintransporter
Nordmalings Skogsmaskiner AB med 20 anställda, ingår i en familjeägd koncern som ägs och drivs av VD Mattias Rönnqvist ( i andra generation) och Per Rönnqvist. Verksamheten inleddes av Mattias och Per år 1993 och Nordmalings Skogsmaskiner har med tiden utvecklat en mångsidig service inom skogsrelaterade verksamheter. 
Skogsavverkning utförs i dag med både skotare och skördare. Servicen omfattar också både GROT- och stubbskotning enligt timdebitering med t.ex. företag som Holmen Skog och REBIO som de största enskilda kunderna. Grotflisning i skogen med debitering per kubikmeter utförs också med egen utrustning. 
Från hösten 2014 startas en gallrings grupp som kommer i huvudsak att genomföra gallring hos SCA skog Västerbottens skogsförvaltning
Konsulttjänster - metodinstruktör, instruktör för ecodriving och skördarprislistor.
Nordmalings Skogsmaskiner erbjuder också konsulttjänster inom flera områden med anknytning till skogsbruk. – Hos oss arbetar Torbjörn Nyberg som bl.a. metodinstruktör och instruktör i ecodriving för skogsmaskinförare. Han har lång erfarenhet och kör själv skogsmaskiner återkommande för att upprätthålla kontakten med ny teknik och nya generationer av skogsmaskiner. Genom honom kan vi också erbjuda skogsbolagen konsulttjänster/affärsstöd när det t.ex. gäller uppgörandet av pris-/apteringslistor, berättar Mattias Rönnqvist. 
 
Utför tunga maskintransporter
För kunder som har behov av att transportera skogsmaskiner eller andra arbets-/entreprenadmaskiner, utför Nordmalings Skogsmaskiner maskin och specialtransporter med två egna maskintrailers.
 
Nyhet - erbjuder nu också verkstadsservice för lastbilar och andra tunga fordon
Under våren köpte Nordmalings Skogsmaskiner egna stora lokaler på 700 kvm vid Åsgatan 9 i Nordmaling. De nya lokalerna omfattar förutom kontor, förråd och personalutrymmen också en stor verkstad. – I våra nya lokaler kan vi nu erbjuder verkstadsservice för både lastbilar, skogsmaskiner och andra tunga entreprenadfordon. Vi har genom att anställa Tomas Käck i verkstaden försäkrat oss om medarbetare med omfattande erfarenhet på verkstads/servicesidan tunga lastbilar och släpvagnar. Peter Nyberg har lång erfarenhet både som förare och mekaniker på skogsmaskiner och lastbilar. Tomas Käck som började hos oss efter semestern har 15 års erfarenhet på lastbilssidan. Vi har den utrustning som behövs för olika typer av servicejobb, vilket också omfattar svetsarbeten, servicebuss och hydraulservice där vi kan erbjuda slang och bestyckning av hydraulslangar.
Vår uttalade ambition är att också i framtiden fortsätta att växa med tjänster och produkter som berör våra verksamhetsområden.