Home

RECO

 

Koncept för utbildning – RECO20100305.png*

 

▪  Maskinägaren startar uppföljning av produktion och

    bränsleförbrukning före utbildningens start

▪  1 dags teori

▪  Praktiska övningar (rådgivning individuellt och till hela 

   laget / företaget, 1 – 3 dgr. ½ dag per förare

   rekommenderas)

▪  Skriftlig återrapportering till uppdragsgivare

▪  Uppföljning – 1 dag inom 6 månader                                   

 

Genomförda utbildningar av Torbjörn Nyberg  

 

                                                                         
                                     
 
 2010 
 MaskinlagPersoner
SCA416
Södra730
Norrskog621
   
sum1767
 
 2011 
 MaskinlagPersoner
Södra28
SMF1670
Sveaskog1664
   
sum34142
 2012 
 MaskinlagPersoner
Sveaskog1886
SMF819
Holmen414
Korsnäs931
sum39150
 2013 
 MaskinlagPersoner
Korsnäs517
Holmen312
   
   
sum829
 

* har genomgått utbildningen RECO, för en bränslesnål, ekonomisk och produktiv körning

av skogsmaskiner. RECO har initierats av Skogforsk och Tekniska samverkansgruppen (TSG)

och utförs i samarbete med utbildade instruktörer.